"לכולם מגיעה הזדמנות שנייה"
ינון מגל ובן כספית
Paris