"אני רוצה שהמרחב הציבורי לא יהיה קודש לחב"ד"
ינון מגל ובן כספית
Paris