"אין ברירה אלא לייקר את מחירי הלחם"
איפה הכסף
Paris