"בדוקטורט, ספרי התהילים שלי היו ספרי שירה"
מרסל מוסרי
Paris