"למעשים לפני 30 שנה לא צריך להתייחס"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris