"אני עצבני וכואב, תחושת הייאוש גדולה - אין אמון במשטרה"
אראל סג"ל
Paris