"נבהלתי מעד כמה אני מזדהה עם המקום ממנו חלפי יוצר"
מרסל מוסרי
Paris