"כשבאה חקירה נגדית הכל קורס - מזבוב עשו פיל"
בן כספית ואריה אלדד
Paris