"איזו מפלגה לקחה הכי הרבה הלוואות? הליכוד"
איפה הכסף
Paris