"חשוב שכל העולם ייראה שיש פה ברית איתנה"
ינון מגל ובן כספית
Paris