ביקורו של ביידן בישראל? "צללים וצלצולים"
אראל סג"ל
Paris