"הקווים לפה שהיו ארוכים ולא כלכליים יתקצרו"
איפה הכסף
Paris