"לשופטים אין ברירה הם חייבים להרשיע אותו"
גיא פלג
Paris