"זה ביוש וחילול השם ששכול לשפיכות דמים"
בן כספית ואריה אלדד
Paris