"קליין לא יכולה להגיד מה ניתן לנתניהו"
אראל סג"ל
Paris