"באוצר אמרו שאנו יותר מדי, מה לעשות? להתאבד קולקטיבית?"
ג'ודי שלום ניר מוזס
Paris