"אנו עומדים מול גל התייקרות - יחד איתנו, כל העולם"
איפה הכסף
Paris