המחוזי ביטל שני אישומים נגד שאול אלוביץ' בתיק בזק
בן כספית ואריה אלדד
Paris