"התרשמתי מהאומץ לדבר פשוט, בלי חריזה ובלי משקל"
מרסל מוסרי
Paris