"שיריי עוברים מדור לדור - אני מאושרת"
איריס קול
Paris