"חשוב לנו לחזור הביתה ולשמור על העובדים שלנו"
איריס קול
Paris