"בלי לירות כדור אחד, הצליחו לשתק את הדרום"
ג'ודי שלום ניר מוזס
Paris