"אני כועס - מה התכלית של המהלך הזה?"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris