פיצויי עלות השחר: "מצפה מחברי הליכוד לאשר את הדברים"
איפה הכסף
Paris