"כתבתי על אהבה, גם על אהבה שמדחיקים"
שיחות לילה
Paris