כהנא, ממשרד הדתות למחנה הממלכתי
בן כספית ואריה אלדד
Paris