"אנו זועקים, גם הנפש שלנו פצועה"
ינון מגל ובן כספית
Paris