"אם בתי לא הייתה לצדי, חיי היו ריקים"
מרסל מוסרי
Paris