"הלא אכפת מגיע לכל דבר, יש איזו קהות כזו"
איריס קול
Paris