"בני אמר לי 'הייתי בטוח שאמות היום'"
זהבי עצבני
Paris