מונתה לא על פי כללי המכרז?
בן כספית ואריה אלדד
Paris