פרק 08 - הדר מוכתר והכלה המפורסמת
בן וינון, בקיצור
Paris