פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת
תחשבו טוב
Paris