"רוב העולם לא יכול להבין את מה שקורה פה"
איריס קול
Paris