"לא ידעתי איך האוזן הישראלית תאכל את זה"
רז שכניק
Paris