"למדתי לשחרר והרווחתי את עצמי מחדש"
איריס קול
Paris