"כשאתה סולח למושא שנאה, אתה סולח לעצמך"
תחשבו טוב
Paris