"מהי קריעת ים סוף? להיות אדם אנושי"
בראייה אחרת
Paris