"זה טרור לכל דבר, ההפסד הוא של מיליונים"
ינון מגל ובן כספית
Paris