"אמרתי לאריק שאני לא מנגן טוב, אז הוא אמר 'בוא תנגן רע'"
רבקה מיכאלי
Paris