"השאלה היא, למי תינתן הילדה שתיוולד?"
גיא פלג
Paris