"בכל פעולה שדורשת מאמץ אני מרגישה שלא מסוגלת להתרכז"
פרופ' רפי קרסו
Paris