"שומעים המון שרוצים לעזוב את הארץ"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris