"אני נחוש לסגור את המעגל, ולא לסיים בנפילה"
איריס קול
Paris