השיר הראשון שפרסמה אישה בארץ ישראל
מרסל מוסרי
Paris