"זו תחושה תמידית של ישראליות סוג ב'"
ינון מגל ובן כספית
Paris