"בנותיי ממעטות להסתובב בחוץ, הסיוטים שלהן לא פוסקים"
בן כספית ואריה אלדד
Paris