"זו הפרעה שקיימת, לא צריך להיות להתייחס באופן סטיגמטי"
מעיין אדם
Paris