"צריך לזכור שזכויות נשים הן זכויות האדם"
מעיין אדם
Paris