"לא מצטרפת למבקרים שאומרים שהוא מטיל חורבן על החברה"
איפה הכסף
Paris